AVÍS LEGAL

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular del web www.tramiteconomistes.com, TRÀMIT ECONOMISTES, S.L.P., garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal de l'usuari a les que tingui accés com a conseqüència de la seva navegació o pel comentari efectuat al web.
Les dades, informació o documentació que l’usuari ens envia de forma voluntària o el client que intercanvia amb l’entitat a través de l’àrea restringida de la web, estan protegides en els termes que exigeix la Llei Orgànica 15/1999 sobre el tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Tota la informació que s’intercanviï a través de l’àrea privada o pública del web, serà tractat de forma estrictament confidencial garantint  l’exercici dels drets reconeguts per aquesta llei, en especial a l’accés, rectificació i cancel·lació de la informació aportada.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, continguts, imatges, dibuixos, fotografies, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen al web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web, TRÀMIT ECONOMISTES, S.L.P.. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'usuari
sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres que s’han esmentat, de les creacions i dels signes distintius, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web, TRÀMIT ECONOMISTES, S.L.P..

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.